Tên Linh Mục Vinhsơn Ngô Văn Tất
Mã Linh Mục 197510
Ngày chịu chức 25/05/1975
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1975 - 1976
2 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1986 - 1994
3 Biên Hòa Bình Hải Chánh xứ 1994 - 2003
4 Biên Hòa Phúc Hải Quản nhiệm 2001 - 2003
5 Biên Hòa Phúc Hải Chánh xứ 2003 - 2006
6 Tân Mai Gia Viên Chánh xứ 02/2006 - 2011
7 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 08/01/2021 -