Tên Linh Mục Giuse Phạm An Lập
Mã Linh Mục 197507
Ngày chịu chức 15/06/1975
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 02/10/2019

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Bạch Lâm Phó xứ 1975 - 1984
2 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 1984 - 1993
3 An Bình Xuân Đức Quản nhiệm 1984 - 1993
4 Tân Mai Đaminh Chánh xứ 1993 - 2013
5 Tân Mai Bùi Hưng Quản nhiệm 1996 - 1998
6 Rời Giáo phận Dòng Đồng Công Nghỉ hưu 2013 - 02/10/2019
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 02/10/2019 -