Tên Linh Mục Phêrô M. Mai Văn Sâm
Mã Linh Mục 197404
Ngày chịu chức 27/04/1974
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Thái Xuân Phó xứ 1974 - 1975
2 Long Khánh Thái Xuân Chánh xứ 1975 - 1980
3 Long Khánh Bảo Thị Quản nhiệm 1978 - 1980
4 Rời Giáo phận Dũng Lạc Chánh xứ 1981 - 1984
5 Phước Lý Nghĩa Mỹ Chánh xứ 1989 - 2006
6 Phước Lý Nghĩa Hiệp Quản nhiệm 1996 - 2006
7 Long Khánh Bảo Vinh Chánh xứ 2007 - 19/03/2022
8 Phước Lý Nghĩa Yên Nghỉ hưu tại tư gia thuộc Gx. Nghĩa Yên 19/03/2022 -