Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Lục
Mã Linh Mục 197403
Ngày chịu chức 28/04/1974
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 1974 - 1977
2 Gia Kiệm Gia Yên Chánh xứ 1977 - 1994
3 Gia Kiệm Mẫu Tâm Quản nhiệm 1978 - 1994
4 Hòa Thanh Sài Quất Chánh xứ 1994 - 2006
5 Hòa Thanh Hòa Bình Chánh xứ 2006 - 2023
6 Hòa Thanh Hòa Bình Đặc trách Comitium Biên Hoà 2017 - 2023
7 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 10/2023 -