Tên Linh Mục Phêrô Huỳnh Văn Vinh
Mã Linh Mục 197209
Ngày chịu chức 13/05/1972
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 1972 - 1974
2 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1974 - 1975
3 Biên Hòa Bến Gỗ Chánh xứ 1975 - 1996
4 Biên Hòa Tân Vinh Quản nhiệm 1986 - 1996
5 Gia Ray Trung Ngãi Chánh xứ 1996 - 2007
6 Tân Mai Thiên Triều Chánh xứ 11/2007 - 04/09/2018
7 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 04/09/2018 -