Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Văn Quới
Mã Linh Mục 197004
Ngày chịu chức 29/04/1970
Ngày quan thầy 26-07
Ngày về nhà Cha 01/01/2020

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Phó xứ 03/05/1970 - 15/11/1970
2 Rời Giáo phận Vũng Tàu Phó xứ 15/11/1970 - 1971
3 Túc Trưng Túc Trưng Phó xứ 1971 - 1972
4 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1972 - 1973
5 An Bình Xuân Long Quản nhiệm 1972 - 1975
6 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 1973 - 1975
7 An Bình Hưng Lộc Đặc trách 1973 - 1974
8 An Bình Xuân Đức Quản nhiệm 1973 - 1975
9 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1975 - 1999
10 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 1977 - 1999
11 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 1982 - 1998
12 Phú Thịnh Tân Thành Chánh xứ 1999 - 2010
13 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 2011 - 01/01/2020
14 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 01/01/2020 -