Tên Linh Mục Giuse Bùi Trung Phong
Mã Linh Mục 196808
Ngày chịu chức 21/12/1968
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Hà Lan - Gp. Buôn Ma Thuột Phó xứ 1969 - 1970
2 Rời Giáo phận ĐCV. Buôn Ma Thuột Quản lý và giáo sư 1970 - 1975
3 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Không xác định 1975 - 1980
4 Long Khánh Bảo Thị Chánh xứ 1980 - 2015
5 Long Khánh Thái Xuân Quản nhiệm 1982 - 1989
6 Long Khánh Bảo Thị Nghỉ hưu 2015 -