Tên Linh Mục Tôma Lâm Văn Kinh
Mã Linh Mục 196704
Ngày chịu chức 29/04/1967
Ngày quan thầy 03-07
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Vũng Tàu Phó xứ 1967 - 1968
2 Long Khánh An Lộc Đặc trách 1968 - 1970
3 Long Khánh Cáp Rang Quản nhiệm 1968 - 1970
4 Long Khánh Hàng Gòn Quản nhiệm 1970 - 1975
5 Rời Giáo phận SĐ 18 BB Tuyên úy 1971 - 1975
6 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1994 - 1998
7 Túc Trưng Thánh Mẫu Chánh xứ 1998 - 06/2009
8 Biên Hòa Tân Triều Chánh xứ 06/2009 - 09/2013
9 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 02/09/2013 -