Tên Linh Mục Vinhsơn Phạm Liên Hùng
Mã Linh Mục 196702
Ngày chịu chức 29/04/1967
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 1967 - 1968
2 Hố Nai Trường Minh Đức Hiệu trưởng 1967 - 1968
3 Rời Giáo phận Vũng Tàu Phó xứ 1968 - 1970
4 Tân Mai Trinh Vương Chánh xứ 1975 - 1994
5 Tân Mai Bùi Đức Chánh xứ 1994 - 08/2013
6 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 12/08/2013 -
7 Tân Mai Trinh Vương Quản hạt 1989 - 2005
8 Gia Kiệm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Quản nhiệm 1975 - 1975
9 Tân Mai Bùi Đức Quản nhiệm 1982 - 1994
10 Tân Mai Gia Viên Quản nhiệm 1982 - 1983
11 Tân Mai Phanxicô Đặc trách 2005 - 2013
12 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Trưởng ban Thánh Nhạc 1972 - 2013
13 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Giáo sư TCV. Thánh Phaolo 1970 - 1975