Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Văn Hiểu
Mã Linh Mục 196701
Ngày chịu chức 21/12/1967
Ngày quan thầy 26-07
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Minh Phó xứ 1968 - 1970
2 Phước Lý Bắc Minh Chánh xứ 1970 - 2014
3 Phước Lý Đại Điền Quản nhiệm 1995 - 1996
4 Phước Lý Vĩnh Phước Quản nhiệm 1996 - 2001
5 Phước Lý Bắc Minh Nghỉ hưu 09/07/2014 -