Tên Linh Mục Phêrô Võ Thức
Mã Linh Mục 196203
Ngày chịu chức 14/07/1962
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha 23/01/2020

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 1962 - 1965
2 Long Khánh Chính Toà Tuyên úy 1965 - 1971
3 Tân Mai Thánh Giuse Chánh xứ 1971 - 1975
4 Biên Hòa QĐoàn III Tuyên úy 1972 - 1975
5 Tân Mai Trinh Vương Chánh xứ 1994 - 2012
6 Tân Mai Bùi Hưng Quản nhiệm 1999 - 2000
7 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 08/11/2012 - 23/01/2020
8 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 23/01/2020 - 23/01/2020