Tên Linh Mục Giuse M. Nguyễn Kim Ngôn
Mã Linh Mục 195602
Ngày chịu chức 04/08/1956
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 14/01/2016

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 15/08/1956 - 1957
2 Rời Giáo phận Tp. Đà Lạt Phó xứ 1957 - 1962
3 Rời Giáo phận Trường trung học Sư Huynh D'ADRAN Đà Lạt Tu học 1962 - 1963
4 Rời Giáo phận Chính Tòa Đà Lạt Tuyên úy 06/03/1965
5 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 1973 - 15/10/1990
6 Nước ngoài Paris Chánh xứ 26/10/1990
7 Nước ngoài Tu viện nữ Đaminh - Ambet Tuyên úy 24/12/2006 - 05/08/2008
8 Rời Giáo phận Hồi hương Việt Nam Không xác định 05/06/2009
9 Gia Kiệm Dốc Mơ Nghỉ hưu 15/10/2009 - 14/01/2016
10 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 14/01/2016 -