Tên Linh Mục Phêrô Huỳnh Tấn Vinh
Mã Linh Mục 190489
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Tân Vinh Quản nhiệm 1986 - 1996