Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Duy Khiêm
Mã Linh Mục 190480
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Đặc trách 1954 - 1954