Tên Linh Mục Giuse Maria Phạm Bá Nguyên
Mã Linh Mục 190478
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 29/03/1987

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Mẫu Tâm Đặc trách 1960 - 1987
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 29/03/1987 - 29/03/1987