Tên Linh Mục Giuse Phạm Quang Tuyến
Mã Linh Mục 190475
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 21/11/1998

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Mỹ Đặc trách 1954 - 1968
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 21/11/1998 -