Tên Linh Mục Giuse Trịnh Quang Cảnh
Mã Linh Mục 190474
Ngày chịu chức 31/05/1958
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 26/11/2014

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Bình Chánh xứ 1966 - 1969
2 Ngoài Giáo phận ........ Chánh xứ Tân Phước - Gp. Bà Rịa 1969 - 2009
3 Ngoài Giáo phận ........ Nghỉ hưu tại Gx. Tân Phước - Gp. Bà Rịa 2009 - 26/11/2014
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 26/11/2014 - 26/11/2014