Tên Linh Mục Gioan Bt. Trần Chấn Chỉnh
Mã Linh Mục 190471
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 25/10/2009

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Thái Xuân Quản nhiệm 1956 - 1975
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 25/10/2009 - 25/10/2009