Tên Linh Mục Giuse Vũ Ngọc Quý
Mã Linh Mục 190465
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 15/11/1998

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Núi Đỏ Quản nhiệm 1966 - 1987
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 15/11/1998 -