Tên Linh Mục Gioakim Vũ Kim Đương
Mã Linh Mục 190451
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 18/10/2011

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Quế Đặc trách 1958 - 1986
2 Long Khánh Hàng Gòn Quản nhiệm 1961 - 1963
3 Long Khánh Cẩm Tân Quản nhiệm 1996 - 2007
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 18/10/2011 -