Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Hương Tiến
Mã Linh Mục 190446
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Bảo Thị Quản nhiệm 1972 - 1974
2 Long Khánh Nam Hà Quản nhiệm 1973 - 1974