Tên Linh Mục Micae Nguyễn Hữu Kiều
Mã Linh Mục 190437
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 21/09/2010

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thánh Mẫu Đặc trách 1970 - 1972
2 Túc Trưng Thánh Mẫu Chánh xứ 1972 - 1998
3 Túc Trưng Nagoa Quản nhiệm 1986 - 1988
4 Túc Trưng Tam Phú Chánh xứ 1988 - 1991
5 Long Khánh Núi Đỏ Chánh xứ 1998 - 2009
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 21/09/2010 -