Tên Linh Mục Giuse Trần Xuân Lãm
Mã Linh Mục 190436
Ngày chịu chức 27/04/1974
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 19/12/2021

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Ngoài Giáo phận ĐCV. Buôn Ma Thuột Giáo sư 1974 - 1975
2 Túc Trưng Túc Trưng Phó xứ 1975 - 1979
3 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 1979 - 1987
4 Túc Trưng Nagoa Quản nhiệm 1984 - 1986
5 Túc Trưng Suối Nho Quản nhiệm 1984 - 1987
6 Túc Trưng Tam Phú Quản nhiệm 1984 - 1988
7 Nước ngoài Thái Lan Tuyên uý trại tị nạn Phanat Nikhom 1988 - 1991
8 Nước ngoài Canada Mục vụ 1991 - 2016
9 Gia Kiệm Kim Thượng Nghỉ hưu 2019 - 19/12/2021
10 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 19/12/2021 - 19/12/2021