Tên Linh Mục Louis Trần Phúc Vỵ
Mã Linh Mục 190426
Ngày chịu chức 28/03/1948
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Gia Viên Đặc trách 1961 - 1965
2 Ngoài Giáo phận GP. Sài Gòn Nghỉ hưu 08/1993 - 24/04/2020
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 24/04/2020 -