Tên Linh Mục Rôcô Trần Hữu Linh
Mã Linh Mục 190413
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 08/09/1985

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Đức Quản nhiệm 1975 - 1976
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 08/09/1985 -