Tên Linh Mục Phêrô Trần Đức Tiến
Mã Linh Mục 190412
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bùi Đức Đặc trách 1966 - 1970