Tên Linh Mục Philipphê Lê Phước Minh
Mã Linh Mục 190401
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 18/02/2010

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Đaklua Quản nhiệm 1993 - 1995
2 Phương Lâm Phú Lâm Chánh xứ 1993 - 1994
3 Long Khánh Tân Xuân Quản nhiệm 1994 - 2009
4 Long Khánh Tân Phú Quản nhiệm 1996 - 1998
5 Long Khánh Bảo Vinh Chánh xứ 1996 - 2002
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 18/02/2010 - 18/02/2010