Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn
Mã Linh Mục 190393
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Thị Cầu Quản nhiệm 1956 - 1962