Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Bá Chính
Mã Linh Mục 190356
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian