Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng
Mã Linh Mục 190355
Ngày chịu chức 21/05/1951
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 22/02/1988

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Đặc trách 1954 - 1954
2 Nước ngoài Rôma Du học 1955 - 1958
3 Nước ngoài Anh Du học 1958 - 1959
4 Ngoài Giáo phận Gp. Long Xuyên Bí thư TGM. 1961 - 1971
5 Ngoài Giáo phận ĐCV. Thánh Tôma Long Xuyên Giáo sư 1972 - 1974
6 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Giám mục Chính toà 04/09/1974 - 22/02/1988
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 22/02/1988 - 22/08/1988