Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Khuê
Mã Linh Mục 190353
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Minh Quản nhiệm 1954 - 1955