Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Xuân Cảnh
Mã Linh Mục 190351
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Minh Quản nhiệm 1954 - 1955