Tên Linh Mục Giuse Maria Trần Quang Vũ
Mã Linh Mục 190331
Ngày chịu chức 15/05/1941
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 06/02/2005

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Lai Ổn Phó xứ 1958 - 1967
2 Long Thành Thái Lạc Chánh xứ 1967 - 1992
3 Long Thành Thái Lạc Nghỉ hưu 27/05/1992 - 06/02/2005
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 06/02/2005 - 06/02/2005