Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Quang Toàn
Mã Linh Mục 190323
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Thiên Bình Quản nhiệm 1975 - 1976
2 Long Thành Long Đức Quản nhiệm 1977 - 2002