Tên Linh Mục Bênađô Nguyễn Xuân Thu
Mã Linh Mục 190319
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 05/07/2007

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Hiền Đức Chánh xứ 1974 - 2002
2 Long Thành Long Phước Quản nhiệm 1975 - 1978
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 05/07/2007 -