Tên Linh Mục Gioan Bt. Phạm Hưng Thy
Mã Linh Mục 190191
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 25/05/1971

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Đại An Đặc trách 1954 - 1956
2 Hòa Thanh Lộ Đức Chánh xứ 1963 - 1971
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 25/05/1971 - 25/05/1971