Tên Linh Mục Đaminh Dương Thanh Nhã
Mã Linh Mục 190188
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 24/12/1996

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Trung Nghĩa Quản nhiệm 1973 - 1975
2 Long Thành Bác Ái Quản nhiệm 1994 - 1996
3 Long Thành Long Phước Chánh xứ 1994 - 1996
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 24/12/1996 -