Tên Linh Mục Giuse Phạm Ngọc Hoan
Mã Linh Mục 190159
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 09/07/2009

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Chánh xứ 1975 - 2005
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 09/07/2009 -