Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Thanh Hải
Mã Linh Mục 190158
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 20/01/2004

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Chánh xứ 1965 - 1975
2 Hố Nai Đại Lộ Chánh xứ 1976 - 2001
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 20/01/2004 - 20/01/2004