Tên Linh Mục Phêrô Vũ Trọng Thư
Mã Linh Mục 190157
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 13/02/1982

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Quản nhiệm 1954 - 1965
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 13/02/1982 - 13/02/1982