Tên Linh Mục Nguyễn Đình Chuẩn
Mã Linh Mục 190131
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Cây Gáo Đặc trách 1954 - 1957