Tên Linh Mục Gioan Bt. Vũ Ngọc Yến
Mã Linh Mục 190122
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 25/04/2006

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 1962 - 2001
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 25/04/2006 -