Tên Linh Mục Giuse Phạm Bá Cử
Mã Linh Mục 190121
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 1956 - 1962