Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Năng
Mã Linh Mục 190083
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Thuận Hòa Chánh xứ 1990 - 1998
2 Biên Hòa Bình Hải Chánh xứ 1992 - 1994