Tên Linh Mục Giuse Phạm Hiệp Hòa
Mã Linh Mục 190082
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 15/02/1992

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bình Hải Chánh xứ 1973 - 1992
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 15/02/1992 - 15/02/1992