Tên Linh Mục Giacôbê Nguyễn Hữu Trí
Mã Linh Mục 190081
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1953 - 1964
2 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1956 - 1960