Tên Linh Mục Martinô Hiển
Mã Linh Mục 190080
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1964 - 1966
2 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1960 - 1966