Tên Linh Mục Phêrô Lê Thanh Thời
Mã Linh Mục 190078
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Cáp Rang Quản nhiệm 1943 - 1944
2 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1945 - 1947
3 Phước Lý Mỹ Hội Quản nhiệm 1954 - 1958