Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Vinh Tiên
Mã Linh Mục 190076
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1938 - 1941
2 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1939 - 1949