Tên Linh Mục Simon
Mã Linh Mục 190074
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1915 - 1936
2 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1933 - 1934